SRVA VenuesMack Gaston Community Center
218 N Fredrick St.